Търсене на
контакти на фирми
 

Новини

ЕК разреши еднократно подпомагане за стопаните заради кризата с горива и фуражи
ЕК разреши еднократно подпомагане за стопаните заради кризата с горива и фуражи

Предвижда се финансирането да представлява 5% от бюджета по ЕЗФРСР

Подробности
|
Коментари
|
Видяна
24 май 2022