Търсене на
контакти на фирми
 

УНИЦЕФ започва национална кампания, посветена на правата на децата и младите хора с увреждания

УНИЦЕФ започва национална кампания, посветена на правата на децата и младите хора с увреждания
УНИЦЕФ България започва национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на 30-годишнината на Конвенцията за правата на детето и правата на децата, младежите и младите хора с различни способности в България.

Контекстът
Преди 30 години световните лидери поеха исторически ангажимент към децата по света, като приеха Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на хората с увреждания, одобрена от Общото събрание на ООН през декември 2006 г., укрепва правата на децата с увреждания и въвежда нови задължения за страните за премахването на бариерите, които ограничават тяхното участие във всички сфери на живота.

България eратифицирала и двете конвенции. През последното десетилетие страната предприе важни стъпки към приобщаването на децата с увреждания. Въпреки усилията на национално ниво обаче, децата с увреждания продължават да са едни от най-изключените и невидими групи в обществото.

Защо правим тази кампания?

За да повишим информираността, разбирането и чувствителността по отношение на правата на децата, младежите и младите хора, живеещи с увреждания. Искаме да чуем техния глас и да ги овластим, като ги поставим в центъра на кампанията. Започваме с Елена от Варна, Мария от Враца, като в рамките на кампанията, с подкрепата на нашите медийни партньори, ще разкажем над 15 вдъхновяващи истории на деца, младежи и млади хора с различни способности.

Кампанията се осъществява в партньорство с: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален център за приобщаващо образование-София; Сдружение „Закрилници“; Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, Сдружение „Синдром на Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; Фондация „Карин Дом“; Фондация Reach for Change, Фондация „Светът на Мария“.

Медийни партньори на „С очи за всички" са „Нова Броудкастинг груп“, Нетинфо, БНТ и Дневник.

На 20 ноември, в рамките на кампанията, УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания.

Данните:

По света

Изчисленията показват, че около 15% от населението на света живее с увреждания.

България

Въпреки че няма пълни данни за точния брой на децата с увреждания и затруднения в страната, предполагаемият

През последното десетилетие бяха затворени всички домове за деца с увреждания и половината от Домовете за медико-социални грижи за деца, което доведе до значително намаляване на броя на децата в резидентна грижа — от 7 587 през 2010 г. до 633 в края на 2018 г.

С приетия в края на 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на децата с увреждания в общата образователна система. През учебната 2018 – 2019 г. 22,000  деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини.

Въпреки националните усилия обаче децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото. При тях има повишен риск от раздяла от биологичните си семейства, по-голяма вероятност да живеят в институционални грижи или да останат извън училище или детска градина./ngobg.info

 
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави