Търсене на
контакти на фирми
 

Губеща седмица за пазарите на акции от двете страни на Атлантика

 Губеща седмица за пазарите на акции от двете страни на Атлантика

Масови загуби по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България регистрират фондовите борси през третата седмица на септември (12-16). Еднаквият низходящ тренд се дължи на нарасналите притеснения, че централните банки не могат да се справят с галопиращата инфлация, която през отминаващата седмица след ревизия в някои страни регистрира нови обезпокояващи повишения за САЩ (8.3%), Франция (5.8%), Великобритания (9.9%) и България (17.7%) на годишна база за август, въпреки забавения ръст в някои от големите икономики. Това притеснява инвеститорите, повечето от които смятат, че повишаването на лихвите от централните банки като противодействие на поскъпващите потребителски стоки и услуги не дава резултати.

Страховете на инвеститорите допълнително се подклаждат от страховете за икономическия растеж, очакванията за по-нататъшни повишения на лихвите и продължаващата волатилност на енергийния пазар, които натежават върху цената на акциите, смятат анализатори, анкетирани от "Ройтерс". Световната банка предупреди в четвъртък, че рисковете от рецесия до края на 2022 година и с по-голяма сигурност през 2023 г. нарастват, заради едновременното повишаване на лихвените проценти от централните банки и нарастващата енергийна криза в Европа.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Основните индекси на "сините чипове" в Западна Европа затварят на загуба втора поредна седмица, след като преди това през август регистрираха печалби три поредни седмици. С най-голям седмичен спад е общият борсов индикатор на най-големите компании в региона Stoxx 600 (-2.89%), следван от германския DAX (-2.65%), френския САС 40 (-2.11%), британския FTSE 100 (-1.56%), испанския IBEX 35 (-0.60%) и италианския FTSE MIB (-0.11%).

На "Урострийт" в Ню Йорк загубите са по- големи, като най-голям спад регистрира технологичния Nasdaq (-5.48%), следван от широкия S&P 500 (-4.77%) и индустриалния Dow Jones (-4.17%).

Равносметката за БФБ

През третата седмица на септември (12-16) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът и на "Уолстрийт" в Ню Йорк и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж и Лондон и Рим, при това за втора поредна седмица. Най-голям спад отчете широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските "сини чипове" SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%).

Предишната седмица (5-9 септември) също и четирите индекса затвориха в червената зона. Най-голям спад регистрира SOFIX (-1.43%), следван от BG BX40 и BG TR30 (и двата със спад от 0.07%) и секторния BT REIT (-0.03%).

През първите две седмици на август трендът беше възходящ. В периода 8 -12 август три от индексите на БФБ завършиха с повишения: SOFIX (+1.77%), BG TR30 (+1.07%), BG BX40 (+0.96%) и само BT REIT със спад (-0.40%). В първата седмица на август (1-5) и четирите борсови индикатора отметоха повишения, като най-голямо беше нарастването при SOFIX (+1.45%), следван от BG BX40 (+1.08%), BT REIT (+1.07%) и BG TR30 (+0.93%).

Така август засега се очертава да е печеливш месец, тъй като от началото на осмия месец до 26 август три от четирите индекса са с повишения: с най-висок ръст е SOFIX (+1.34%), следван от BG BX40 (+1.01%), BG BX30 (+0.98%) и само BG REIT e с понижение (-0.34%).

Месечни равносметки от началото на годината

Август е вторият месец на 2022 година, който е печеливш. Първият беше март, който засега е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). През миналия месец с най-висок ръст завърши SOFIX (+2.10%), следван от BG BX40 (+0.74%) и BG TR30 (+0.73%), единствен регистрира спад BG REIT (-0.25%).

Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), с повишение беше само BG REIT (+1.45%). Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%).

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет - два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%).

Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

На годишна база, спрямо 16 септември 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от SOFIX (+14.76%), следван от BGTR 30 (+14.14%), BG REIT (+12.62%) и BGBX 40 (+7.87%).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (5 -9 септември). Осъществени са 2 213 сделки с 8 234 978 лота за 9 742 686 лева, спрямо 1 466 сделки с 12 688 352 лота за 8 788 515 лева или с 478 сделки и 954 171 лева повече, но с 4 453 374 лота по-малко.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете германската Siemens AG (SIE) с 84 сделки за 458 522 евро (896 777 лева), следвана от германската Volkswagen AG (VOW3) с 20 сделки за 447 506 евро (875 232 лева), НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 38 сделки за 779 450 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 13 сделки за 737 08 лева; НДФ Динамик (DYN) с 18 сделки за 720 110 лева; американската Nvidia Corporation (NVD) с 20 сделки за 264 720 евро (517 739 лева); Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с 8 сделки за 392 755 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 139 сделки за 358 701 лева; Монбат АД (MONB) с 54 сделки за 322 578 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 58 сделки за 278 182 лева; Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) със 143 сделки за 261 545 лева; Телематик Интерактив България АД (TIB) с 54 сделки за 259 727 лева; Химимпорт АД (CHIM) с 84 сделки за 248 662 лева; Неохим АД (NEOH) с 37 сделки за 228 050 лева; Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 25 сделки за 213 168 лева.

Петнадесетте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 7 089 764 лева, формират 72.77% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 88% за губещите към 10% за печелившите и 2 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (56% за губещите към 31% за печелившите и 13 на сто без промяна), при обемите обороти в лева (54% за губещите към 27% за печелившите и 19 на сто без промяна), и при сделките (59% за губещите към 36% за печелившите и 5 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (12-16 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.24% спрямо спад с 0.96% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 131 149 лота за 2 772 686 лева спрямо 5 406 502 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.55% спрямо понижение с 0.69% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 550 307 лота за 3 782 866 лева спрямо 6 286 577 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.33% спрямо спад с 0.53% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 198 273 лота за 3 493 624 лева спрямо 6 450 404 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е със спад от 0.03% при понижение от 0.35% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 134 039 лота за 320 193 лева спрямо 244 027 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 20.44% и оборот от 53 778 лева, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 22 392 599 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 8.12% и седмичен оборот от 102 618 лева, при последна цена от 1.730 лв./акция и пазарна капитализация от 219 934 848 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 4.96% и седмичен оборот от 358 701 лева, при последна цена от 7.620 лв./акция и пазарна капитализация от 163 828 895 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с печалба от 4.05% и седмичен оборот от 21 984 лева, при последна цена от 1.540 лв./акция и пазарна капитализация от 62 150 458 лева;

- Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) е с ръст от 3.45% и седмичен оборот от 392 755 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 14 178 510 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- американската Nvidia Corporation (NVD) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 22.87% и седмичен оборот от 264 720 евро (517 739 лева), при последна цена от 132.240 евро/акция;

- американската Intel Corporation (INL) е със загуба от 11.21% и седмичен оборот от 209 553 евро (409 843 лева), при последна цена от 28.680 евро/акция;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е със спад от 7.75% и седмичен оборот от 25 317 лева, при последна цена от 2.380 лв./акция и пазарна капитализация от 7 229 805 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 6.90% и седмичен оборот от 40 454 лева, при последна цена от 27.000 лева/акция и пазарна капитализация от

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е с понижение от 3.56% и седмичен оборот от 107 304 евро (209 865 лева).

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света./dir.bg

 

Коментари

  • 20.09.2022, 10:38
    DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE *PERSONAL FINANCE *BUSINESS FINANCE *CONSTRUCTION FINANCE *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE: FOR MORE DETAILS.CONTACT ME VIA. Contact Our Customer Care: (WhatsApp) number +917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti Our services... Guaranteed 100%
    FINANCIAL HELP
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави