Търсене на
контакти на фирми
 

2022 г.: Европейската година на младежта

2022 г.: Европейската година на младежта
Европейският съюз обръща специално внимание на нуждите на младите хора през 2022 г. Научете за Европейската година на младежта и свързаните програми на ЕС.

Програми на ЕС за младите хора

Благосъстоянието, развитието и участието на младите хора в обществото са важни за ЕС. На европейско ниво има редица инициативи, насочени към тях - от популярната програма за обмен „Еразъм“, стартирала още през 1987 г., до Конференцията за бъдещето на Европа, в която една трета от участниците в гражданските панели са на възраст под 25 години.

Европейска година на младежта

През 2022 г. ЕС поставя специален акцент върху младите хора. Целта е те и техните приоритети да бъдат включени в процеса на вземане на решения и да се организират дейности, насочени към младите хора, навсякъде в ЕС.

Младите хора в Европа
 • Един от всеки шест души в Европа е на възраст между 15 и 29 години
 • Един от всеки трима младежи в ЕС е прекарал две или повече седмици в чужбина за работа, обучение или стаж през 2019 г.
 • Три четвърти от младите хора имат положително отношение към Европейския съюз и демокрацията.
По искане на Парламента особено внимание ще бъде обърнато на млади хора с по-малки възможности и с проблеми с душевното здраве. Ще бъде стартиран нов проект ALMA за стимулиране на трансграничната мобилност на млади хора в неравностойно положение.


Влиянието на кризата с COVID-19 върху младите хора

Пандемията от COVID-19 имаше значително отражение върху младите хора - много от тях загубиха работата си, психическото и емоционалното здраве на други беше засегнато. Затова ЕС реши да изведе на преден план темата за потребностите на младите хора и да работи целенасочено за подобряване на перспективите пред тях.

Младите хора и COVID-19

 • Един от всеки трима младежи в ЕС заявяват, че са имали трудности с мерките относно COVID-19
 • Младежката безработица се повиши от 11,9% през 2019 г. на 13,3% през 2020 г.
 • Около 40% от младите хора се притесняват за собственото си здраве, а 66% – за здравето на своите близки и приятел.
 

Научете повече за младежки инициативи на Европейския парламент и ЕС:

 • Срещата на европейската младеж (EYE) е конференция, организирана от Европейския парламент, която дава на младите хора възможност да се срещнат със свои връстници и с хора, определящи политиката на ЕС, да предложат и да обсъдят идеи за бъдещето на Европа
 • Посетете Европейския парламент и се включете в различни образователни инициативи относно ЕС.
 • Програмата за училища – посланици на Европейския парламент цели да образова учениците относно европейската демокрация и ценности, както и относно ролята им като граждани на ЕС
 • Младежката награда „Карл Велики“ награждава всяка година младежки проекти, които насърчават разбирателството в Европа и укрепват европейската идентичност и интеграция.
 • Европейският младежки портал предлага на младите хора информация и възможности в сферите на образованието, доброволческата дейност, работата, културата и творчеството, социалното приобщаване и пътуването./ngobg.info
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави