Търсене на
контакти на фирми
 

Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране

Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране
Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности. Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда.   

Тази година, фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ отново разпределя общо 170 000 лв. на одобрените проекти. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 27 октомври (сряда) 2021 г.

В рамките на първата отворена покана за кандидатстване тази година, на проведеното на 29 март онлайн заседание членовете на Обществения борд класираха за финансиране 5 социалнозначими проекта в помощ на местните общности, на обща стойност 67 470 лв. Така, сумата, която ще бъде разпределена в настоящата отворена покана, е на обща стойност 102 530 лв.

От месец юни тази година, съставът на членовете на Обществения борд, които класират проекти за финансиране от фондацията, е с обновен състав поради изтичане мандатът на някои от тях. Председател на журито е Красимира Величкова, изпълнителен директор от 2008 г. на Български дарителски форум (БДФ) –  сдружението на дарителски организации в страната, включващо над 50 фондации и корпоративни дарители.


Новите членове включват: Елица Баракова е изпълнителен директор на фондация BCause, Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и работи в Националния природонаучен музей при БАН и Веселин Димитров, редакционен директор на Forbes България. В журито влизат също Ксавие Марсенак, заместник-председател на Борда на директорите на TELUS International Europe, Кристина Иванова, директор за България и вицепрезидент „Операции“ за България и Турция в TELUS International, Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право, Стефания Дунчева, е HR директор на TELUS International Europe, Камен Кръстанов, независим експерт в областта на екологията и опазването на околната среда./ngobg.info

 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави