Търсене на
контакти на фирми
 

До дни МЗХГ приема заявление за купуване на частни гори

До дни МЗХГ приема заявление за купуване на частни гори

Във връзка с кампания на МЗХГ за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) съобщиха, че изкупуването се извършва от 6-те държавни горски предприятия по новоутвърдени правила, който можете да видите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zakupuvane-na-gorski-teritorii/

Телефони в Централните управления на държавните горски предприятия за консултации относно закупуването на горски територии може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/09/telefoni_zakupuvane_na_gori_dp.pdf

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер, съобщиха още от ИАГ./agrozona.bg

 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави