Търсене на
контакти на фирми
 

Съвет на ЕС: България иска по-висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата

Съвет на ЕС: България иска по-висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата

България и новите страни-членки на ЕС продължават да настояват за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата. Това стана ясно на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, в което участие взе и министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Страната ни предлага запазване поне на сегашните нива на обвързаната подкрепа и на Преходната национална помощ на настоящите нива за целия период до 2027 г. Предложението включва и промяна на референтната дата на 2018 г., каквито предложения има и за други мерки с референтна дата, а не както досега от 2009 г.

МФР и определената на външната конвергенция е неудовлетворителна

Гласуваното споразумение на ЕС за Многогодишната финансова рамка и определената на външната конвергенция е неудовлетворителна, заяви министър Танева. „Надяваме се, че предложението ни ще бъде разгледано и ще бъде направен компромис, не само по отношение на България, но и за другите страни-членки, които са в сходна позиция“, каза тя. Това ще позволи  да се запазят плащанията на фермерите. Така ще се гарантира икономическа и социална устойчивост на сектора.

Министър Танева изрази надежда, че през октомври ще бъде постигнат частичен общ подход (позиция на Съвета) с необходимите компромиси за осигуряване на равнопоставеност на земеделските стопани в ЕС.

Относно въпроса за задължителността на еко-схемите, тя подчерта, че това за България остава един от основните политически елементи, които се разглеждат в неделима цялост с останалите чувствителни въпроси за страната ни по пакета на Реформата на ОСП, а именно нивата на обвързаната подкрепа и ПНП.

До 5% задължителни екологично насочени площи

„Подкрепяме въвеждането на единен процент в регламента на площите с екологична насоченост в изискванията на Доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 9) за целия ЕС. Максималният задължителен процент за екологично насочени площи не следва да е повече от 5%. Трябва да се запази възможността за изключване на фермите до 15 ха. Също така е важно да оставим и възможността за изключване на фермите до 10 ха обработваема земя от обхвата на ДЗЕС 8, който продължава логиката на диверсификацията от зелените изисквания“, посочи министър Десислава Танева. Според нея, новите изисквания в завишената условност дават достатъчна гаранция за получаване на екологична стойност на ОСП с включването на зелените изисквания, без да се налага да се завишават вече приложимите такива. Тя припомни, че страната ни винаги е отстоявала принципната си позиция за изключване на дребните земеделски стопани от контрола на условността.

България приветства предложението на Председателството за включване на плащанията в районите с природни ограничения при отчитане на 30 %-ния бюджет на зелените плащания.  „Подкрепяме и финансовата гъвкавост при отчитане на еко-схемите, която трябва да бъде осигурена, като предлагаме тя да не е само за първите две години, а за целия програмен период. Най-важното е да се запази конкурентоспособността на европейските фермери и да се борим за равнопоставеността им във всяка страна-членка“, посочи Десислава Танева.

В Брюксел земеделските министри на ЕС обсъдиха и възможността, одобрението на стратегическите планове за новата ОСП да бъде публично. По думите на министър Танева, това е и най-лесният начин за обмяна на опит между страните-членки със сходни характеристики. „Така ще направим параметрите на Общата селскостопанска политика още по-добри за нашите фермери“, категорична бе тя./ngobg.info

 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави