Търсене на
контакти на фирми
 

ЕК започна обществена консултация върху плана за оценка на въздействието на подхода LEADER

ЕК започна обществена консултация върху плана за оценка на въздействието на подхода LEADER

Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация върху плана за оценка на въздействието на подхода LEADER за балансирано териториално развитие. До 13 октомври 2020  (полунощ брюкселско време) всеки може да остави мнение или предложение по темата. Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към ЕК (DG AGRI) е отговорната за консултацията администрация, съобщиха от Национална селска мрежа.

„ЕС има за цел да засили икономическите, социалните и териториалните връзки. Подходът LEADER помага на селските райони съвместно да разработват и споделят нови решения на общи проблеми. С тази инициатива ще се прецени дали общата селскостопанска политика (ОСП) е спомогнала за подобряване на социално-икономическите аспекти на териториалното развитие.“, се посочва в стратегията за оценка на въздействието на LEADER.

Комисията пояснява, че тази консултация ще се съсредоточи върху това дали подходът LEADER е довел до:

  • насърчаване на икономическото развитие, диверсификацията и социалното приобщаване
  • подобряване на местните услуги
  • укрепване на социалната структура в селските райони.

Получените възгледи по темата ще бъдат взети предвид от ЕК при по-нататъшната подготовка и прецизиране на инициативата. Комисията ще обобщи получените предложения и коментари в обзорен доклад, който ще бъде публикуван в уебсайта на инициативата, обясняващ приетите предложения и защо някои предложения не могат да бъдат приети.

„Консултативните дейности ще бъдат насочени към следните основни заинтересовани страни: местни инициативни групи, публични органи в държавите-членки на ЕС, разплащателни агенции, селски мрежи и други организации, включително организации на земеделските производители; академични среди и експерти, както и неправителствени организации и други релевантни организации на гражданското общество със специално внимание към пола и организации, занимаващи се с уязвими групи в селските райони. Като се има предвид спецификата на LEADER, ще бъдат проведени целенасочени консултативни дейности, по-специално чрез мрежите в селските райони, за събиране на съответни мнения и информация от заинтересованите страни.“, се посочва в стратегията./agrozona.bg

 
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави