Тази година сред най-предпочитаните специалности в западните университети, към които се насочват българските студенти, са отново бизнес специалностите и компютърните науки, коментира Ели Тончева, управител на консултантска агенция ЕДЛАНТА.

Средно 30% от кандидатите за Великобритания, Германия и Австрия избират специалност в областта на бизнеса - мениджмънт, финанси и банково дело, управление на човешките ресурси, логистика, маркетинг, предприемачество. Атрактивни са и управление в туризма и хотелиерството. За програми в сфера на бизнеса в Нидерлания и Дания кандидатстват около 26 %.

Специалност в областта на компютърните науки е избрана от 19 % от кандидатите за Великобритания и 28 % от кандидатите за Германия или Австрия. Това е може би най-популярната специалност за кандидатите за университети в Нидерландия и Дания - 31 % от тях правят този избор Според експерта причината е, че за тези специалисти винаги ще имат добра реализация, а значението на дигиталните технологии се утвърди още по-вече по време на пандемията COVID-19, тъй като голяма част от комуникацията се осъществява във виртуалното пространство.

Забелязва се засилване на интереса към инженерните науки. В настоящата кампания той варира от 11 % (Великобритания) до 14 % в Германия и Австрия. Около 12 % от кандидатите избират да учат инженерни науки в Нидерландия или Дания. Причината е търсенето на такива специалисти в цял свят, които след завършване могат да се реализира веднага, а в някои университети дори още докато следват биват канени за участие в различни проекти. Атрактивна специалност остава и архитектурата. Избират я над 8% от желаещите да учат в Германия или Австрия и 7 % от кандидатите за университети във Великобритания.

От друга страна се забелязва спад на интереса към специалности, свързани с изкуство, чиито пик беше преди 2-3 години. Въпреки това специалностите в сферата на модата, дизайна и изобразителното изкуство са предпочетени от близо 17 % от кандидатите за университети във Великобритания и 12 % от кандидатите за Нидерландия и Дания. Само 1 % от кандидатите за университети в Германия или Австрия избират специалност в тази сфера.

Интересна тенденция е, че има и отлив от правото в сравнение с предишни години. По думите на Тончева обяснението е, хората са осъзнали, че ако искаш да бъдеш пълноценен специалист в сферата на правото, трябва да имаш стабилна общоправна подготовка и това е най-добре да се случи в собствената ти страна, а чак след това да се фокусираш върху отделните професионални сфери на правото.

Въпреки това интересът към социалните науки остава висок. Социология, политически науки, международни отношения и право са избрани от сред кандидатите за Германия и Австрия - 11 %, а най-слаб от страна на кандидатите за университети в Нидерландия и Дания. За Великобритания този процент е 9.5 %. Психологията е изборът на 6 % от бъдещите студенти във Великобритания и Холандия и 4.3 % от тези, които избират да учат в Германия или Австрия.

Медицина, стоматология, фармация или ветеринарна медицина също запазват своята атрактивност, особено сред кандидатите за следване в Германия - 13% от тях избират специалност в областта на медицината и свързаните с нея науки./dir.bg