Търсене на
контакти на фирми
 

ЕС ще влага €20 млрд. годишно в подкрепа на биоразнообразието

ЕС ще влага €20 млрд. годишно в подкрепа на биоразнообразието

Европейският съюз ще влага €20 млрд. годишно в подкрепа на биоразнообразието през следващите 10 години. Това е заложено в Стратегията на ЕС за биоразнообразието и е част от Зеления пакт. Европейската комисия предвижда, 30% от земята и водите в Европа да бъдат защитени до 2030 г. Сред основните цели на ЕС до 2030 г. също така са: двойно намаляване на употребата на пестициди; спиране на изчезването на опрашителите и увеличаване на броя им; засаждане на 3 млрд. дървета; 1/3 от посочените 30% защитени територии да бъдат под „стриктна защита“, което означава, че човешката намеса в тези области ще бъде минимална и единствено с цел поддръжка с цел защита на дивата флора и фауна.

Строго защитените територии ще включват богати на въглерод местообитания като нови и стари гори, торфища, влажни зони и пасища. В момента само 3% от сушата и 1% от морските зони в ЕС са под строга защита.

Средствата в размер на €20 млрд. годишно ще идват от частно и публично финансиране на европейско и национално ниво. Значителна част от бюджета на ЕС за климата също ще бъде инвестирана в биоразнообразие, се казва в стратегията.

10-годишният план за биоразнообразието ще мотивира амбицията на ЕС да реформира Общата селскостопанска политика, която според природозащитници допринася за намаляването на биоразнообразието, вместо да подобрява околната среда.

10% от земеделските земи ще бъдат трансформирани в „площи с голямо разнообразие“, където ще бъдат създадени буферни зони, езера, угари. Една четвърт от земеделската земя ще служи за биологично производство до 2030 г., според плана.

Годишният бюджет за интензивно земеделие в ЕС сега е €60 млрд. по ОСП. Статистиката през последните десетилетия показва, че загубата на биоразнообразие е катастрофална за човечеството и голяма част от нея е резултат от човешката дейност. Пандемията от коронавируса допълнително подчертава връзката между природата и човешкото здраве и извежда на преден план необходимостта от по-амбициозни действия.

Досега целта на ЕС беше по-скромна, като 26% от земята и 11% водите на континента трябваше да бъдат защитени до 2030 г. Ето защо, ако новата стратегия не остане само на хартия, а бъде приложена на практика. Природозащитници посочват, че е слабо управлението на земята в Натура 2000, която заема 18% от площта на ЕС./agrozona.bg

 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави