Търсене на
контакти на фирми
 

Фирми в община Силистра, раздел Добивна промишленост

"Галакс и Ко" ООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул."София" №43
Телефон: 0886 821 121

Александър Груп ЕООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Седянка 17
Телефон: 0885 132 068

Александър Груп ЕООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Седянка 17
Телефон: 0885 132 068

Александър-Груп-Росен Николов ЕТ
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Македония № 90, ет. 2
Телефон: 085132068

Анадар Принт ЕООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. "Хан Омуртаг" № 23
Телефон: +359 888 85 56 16

ЕТ Мартиген
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Богдан Войвода 4
Телефон: 0885094510

Камъшит Ракита ООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Петър Мутафчиев 78
Телефон: 088 993 09 70
Телефон: 089 464 25 50

Негрита ООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Добрич № 89
Телефон: 086820420

Рафаел Трейдинг ООД
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Янко Тодоров 30
Телефон: 0886 75 30 50

Серпентина - Александър Стоев ЕТ
Раздел: Добивна промишленост
Община: Силистра, община Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: ул. Капитан Кръстев № 26, ет. 3
Телефон: 086821651