Търсене на
контакти на фирми
 

Фирми в Община Плевен, раздел Селско и горско стопанство

SYSTEX
Раздел: Селско и горско стопанство
Община: Плевен, Община Плевен
Населено място: Плевен
Адрес:
Телефон: 0889613567

Биотекс ЕООД
Раздел: Селско и горско стопанство
Община: Плевен, Община Плевен
Населено място: Плевен
Адрес: ул. Варна 3
Телефон: 064807048

''ВЕТСЕРВИЗ'' ООД
Раздел: Селско и горско стопанство
Община: Плевен, Община Плевен
Населено място: Плевен
Адрес: ул. ''Бяло море'' 19
Телефон: 064801187

ЕКОЛЕС ООД
Раздел: Селско и горско стопанство
Община: Плевен, Община Плевен
Населено място: Плевен
Адрес: ул. "Иван Вазов"№ 27
Телефон: 064800296

ЕТ „ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ”
Раздел: Селско и горско стопанство
Община: Плевен, Община Плевен
Населено място: Плевен,
Адрес: С. КОМАРЕВО 5853
Телефон: 0899116646